Lång och gedigen erfarenhet – din trygghet!

Alstadholm Aktiebolag ingår som dotterbolag till Alstad Förvaltning AB och den första hyresfastigheten, Hedvägen 32 i Trelleborg, förvärvades redan 1975. Denna fastighet har vi fortfarande kvar efter 44 år.

 

Sedan dess har fler fastigheter tillkommit, vårt bestånd består idag av
ca 140 lägenheter och lokaler fördelade på tre orter i Trelleborgs kommun.

 

Vi är långsiktiga fastighetsförvaltare, vilket innebär att våra hyresgäster kan känna trygghet i sitt boende. Till detta bidrar vår gedigna erfarenhet av fastighetsförvaltning, som vi tillägnat oss under alla
dessa år.

 

Alstadholm Aktiebolag är måna om sina hyresgäster och vi arbetar för en personligare kontakt och boendetrygghet.

 

Välkommen du också!

Medarbetare

Bo Nilsson

Ansvarar för förvaltningen

Tel. 040- 48 50 12

Mobil: 0702- 03 58 22

Ronny Fransson

Ekonomichef

 

Mobil: 070- 88 55 587

Ted Svensson

Marknadsassistent

Ellinor Andersen

Ekonomiassistent

 

Tel. 040-48 52 53

Kristian Jönsson

Förvaltningschef

 

Mobil: 073-534 53 24

Vårt huvudkontor i Alstad

Besöksadress till kontoret (efter överenskommelse)

Landsvägen 1443, Alstad.

 

Uppstår akut fara ring alltid 112!

Kontaktinformation

Tel.:  040 - 48 50 12

E-post:  info@alstadf.se

Adress:  Landsvägen 1443, Alstad 231 95 Trelleborg